LIQUID JOINT

Ideja bazirana na spajanju tečnog i čvrstog materijala, korišćenjem drveta i poliuretanske plastike. Drvo istovremeno ima ulogu kalupa i sačinjava deo krajnje strukture, dok plastika ima funkciju spajanja materijala.