EUREKA

EUREKA je podna lampa čiji koncept predstavlja satirični osvrt na današnjicu prezasićenu električnim uređajima i uvek prisutnim produžnim kablovima. U većini slučajeva, ljudi pokušavaju da sakriju isprepletane kablova. Kod EUREKE, pažnja je usmerena upravo na korišćenje produžnog kabla kao sastavnog dela dizajna i njegovog
integrisanja u nov, asocijativan proizvod.