GREEN LINE

GREEN LINE je dizajn nastao kao rezultat čiste simplifikacije. Nekada je jednostavnost linije dovoljna da predstavi celu sliku.