TRIPOD

Ova lampa ima dva dela: tronožni nosač i nezavisni abažur. Različite pozicije se postižu povlačenjem kabla i/ili abažura. Zglobni sistem lampe je inspirisan konstrukcijom objekta i odnosom između njegovih delova.