Armadillo smeštaj

Prenosivi smeštaj za ekspedicije na Antarktiku. U ovom smeštaju može da boravi jedna osoba, prvenstveno je namenjeno za naučnike i istraživače, i za kraći period boravka.
Armadillo može da se koristi za rad, spremanje i konzumiranje hrane, odmor, i spavanje.