Dallas hotelska soba

Idejno rešenje koje je osvojilo prvo mesto na konkursu ove kompanije, za dizajn nameštaja hoteleske zobe. Ideja je trebalo da odgovori na nameštaj koji je predvidjen za jeftinu proizvodnju od pločastih materijala od univera ili špera.