Nacrtaj svoju lampu

Koncept rasvetnog tela sa integrisanom pločom za crtanje. Markerom se može crtati po tabli, a brisati krpom. Prednost ovakvog koncepta je što se vizuelni identitet lampe može kreirati na mnogo načina, bilo kakvim kreativnim gestom.