Tube Supernatural

Osnovna ideja konkursa je bila upotreba biorazgradivih materijala. Kartonske tube, osim sto se recikliraju, one su modularne, poseduju odredenu cvrstinu i zbog toga se mogu koristiti i kao kontruktivni i kao funkcionalni element.

Grupni rad u saradnji sa Jelenom Dimitrijević, Sanjom Andrejević i Markom Lazarevićem.