Omnibus Berlin

Cilj ovog projekta je bio povezivanje Beograda i Berlina. Pošto i BEograd i BErlin sadrže u imenima slova BE,spojila sam to sa glagolom TO BE u želji da predstavim sličnosti mladih ljudi u ova dva grada, odnosno njihovo postojanje (to be) uprkos svim poteškoćama. Kao predstavnika uzimam pojedinca i stavljam ga u razne situacije, a kao simbolika je veliko slovo B.