PLAY ME stolica

Osnovna ideja je bila da se osmisli stolica u potpunosti izrađena od drveta, jednostavne pravilne geometrije, oštrih, pravih linija, pojednostavljene strukture, koja samo naizgled odstupa od svih ergonomskih pravila i principa oblikovanja. Sedište i naslon stolice su u neopterećenom stanju ravni i pod pravim uglom jedno u odnosu na drugo, da bi se pri upotrebi letvice razmakle a gurtne rastegle prema obliku i težini korisnika.