TOWER SAUNA

Ovaj projekat je rezultat radionice realizovane u Helsinkiju u kojoj su učestvovali studenti iz raznih krajeva sveta. Polazna tačka je bila kocka od LVL panela koja je izdignuta pružajući neočekivan pogled na okruženje, prekidajući na taj način tradicionalnu vezu između saune i tla. Platforma, kojoj se pristupa uz pomoć merdevina, zadržava topao vazduh unutar kocke i omogućava cirkulaciju vazduha sa donje strane.