Nature Hybrid coffee table

Polivalentnost ovog proizvoda posebno se ogleda u mogućnostima njegovog multipliciranja. Širok spektar varijacija jednostavnog medjusobnog povezivanja većeg broja stočića ostvaruje snažnu interakciju sa korisnikom i na najrazličitije načine mapira prostor. U saradnji sa SIMPO fabrikom namestaja projekat je pušten u serijsku proizvodnju.