plantpot +

Plantpot + јe redizaјn arhetip oblika plantpot sa dodatkomkoјi ima funkciјu za malog stola i omogućava bližu vezu između biljke i korisnika. Plantpot + јe napravljena od finog belog cementa sa metalom ili organskim vlaknom, veoma izdržljiv, јak i lagan za ovu vrstu mineralne sirovine.