FRAME CHAIR

Sastoji se od dva drvena rama. Ramovi su međusobno ukršteni i grade konstrukciju na koju naleže školjka. Stolice se mogu uklapati jedna u drugu.