TIM & TOM/ Komoda sa fijokama

Prototip realizovan 2008. godine