Ada Lovelace day

Inicijativa Rails Girls Beograd predstaviće žene koje su ostavrile izvanredne rezultate u nauci i IT-u kod nas i na taj način obeležiti Ada Lovelace Day u Srbiji. Srpski ogranak ove globalne zajednice, koja upoznaje devojke i žene sa osnovama web programiranja kroz serije radionica na kojima ih upoznaju sa programskim jezikom Ruby, ove godine obeležava 200. godina od rođenja Ade Lovelace.

 

Ada Lovelace bila je najbliža saradnica matematičara i pronalazača Čarlsa Bebidža (Charles Babbage). Zajedničkim radom su osmislili prvu analitičku mašinu. Za razliku od Bebidža koji je bio usmeren na aritmetiku, Ejda je došla do zaključka da sve što može biti konvertovano u brojeve - muzika, alfabet ili slike, može biti kontrolisano pomoću algoritama. S obzirom da je napisala algoritam za izračunavanje Bernulijevih brojeva, Ejda se smatra prvom programerkom u istoriji.

 

Program je posvećen predstavljanju žena koje su aktivne u polju nauke (matematika, IT, inženjerstvo, fizika, hemija, arhitektura…) sa ciljem da govore o svojim trenutnim dostignućima i preprekama i razvojnom putu, i da na taj način inspirišu zajednicu i možda nekome postanu novi uzor. Kroz šest mini prezentacija predstaviće se:

 

Dragana ZmijanacStartIT

Partnerka u organizaciji StartIT koja je od 2010. do danas doprinela da u Srbiji više stotina mladih ljudi počne da se uspešno bavi tehnološkim preduzetništvom i privuče gotovo dva miliona evra međunarodnih investicija.

 

Dr Jovana PetrovićInstitut za nuklearne nauke Vinča

Jedna od naših najistaknutijih naučnica koja  pri grupi za fotoniku Instituta Vinča od 2011. godine radi na optičkim senzorima za primene u medicinskoj dijagnostici i proučavanju interakcije svetlosti sa materijom.

 

Dr Zorana Kurbalija NovičićUpsala Univerzitet (Švedska)

Dobitnica Marija Kiri stipendije trenutno boravi na postdoktorskom usavršavanju na u Švedskoj, a bavi se istraživanjima iz oblasti populacione genetike, konzervacione biologije i zaštite biološke raznovrsnosti.

 

Dr Svetlana Jovanović VučetićInstitut za nuklearne nauke Vinča

Specijalista za oblast fizičke hemije i dobitnica Godišnje nagrade za najboljeg mladog istraživača do 35 godina u oblasti primenjenih istraživanja u 2011. godini od INN Vinča. 

 

Dr Ksenija BunjakEAT- Eco art&Theory

Istaknuta arhitektica čiji je dosadašnji rad priznat od strane nemačkog ekspertskog tima u okviru Green Talents 2013 programa, kada je svrstana među 25 najboljih svetskih mladih naučnika 2013. godine za oblasti održivosti.

 

Dr Jelena VasiljevićInstitut Mihajlo Pupin/Računarski fakultet

Veoma cenjena naučnica koja je kroz svoja istraživanja uspela da usavrši metodu primene multifraktalne analize u klasifikaciji primarnih karcinoma i uspešno je primeni u okviru istraživanja na VMA u Beogradu.

 

Rails Girls Beograd su deo globalne Rails Girls zajednice. Osnovna ideja ovog projekta je da se ženama približe informacione tehnologije, pružanjem osnovnih znanja koja će im omogućiti da bolje razumeju ovu oblast i pružiti im mogućnost za realizovanje sopstvenih ideja kroz edukativni program Ruby on Rails. U predhodnom periodu ova grupa je realizovala nekoliko radionica sa ciljem da utiču na problem nedovoljnog prisutstva žena u domaćem IT sektoru.

 

Program Rails Girls Beograd povodom obeležavanja Ada Lovelace Day-a biće održano u Novoj Iskri u petak 16. oktobra u 17.30 h. Ulaz je slobodan.