Beogradski suvenir

Nova Iskra će imati zadovoljstvo da predstavi gostovanje još jednog istaknutog gosta iz Švedske uz podršku Turističke organizacije Beograda, kao i Ambasade Švedske u Beogradu. Nakon što je prošlog leta realizovana radionica sa dizajnerkom Miom Cullin, ove godine gost je dizajner sa jakim fokusom na društvenom angažmanu, radu sa mladima i zanatskim veštinama - Samir Alj Failt.

 

Tokom svog boravka u Srbiji Samir Ajl Failt će održati predavanje u okviru redovnog programa Nove Iskre, kao i dvodnevnu radionicu koja je posvećena novom, inovativnom promišljanju koncepta Beogradskog suvenira, i pre svega namenjena dizajnerima proizvoda, tekstila i upotrebnih predmeta, kao i grafičkim dizajnerima, ilustratorima ili drugim autorima koji želele da prošire svoja znanja na polju dizajna predmeta. Radionica će biti održana 29. i 30. juna u prostoru dizajn inkubatora, posebno u okviru modelarnice Nove Iskre. 

 

Koncept se sastoji iz trosatnog predavanja posebno kreiranog za učesnike radionice tokom kojeg će ih predavač uputiti u moguće načine na koje se može kreirati suvenir, a nakon toga će započeti proces kreiranja prototipa. Učesnici će biti pozvani da ponesu svoje najviše i najmanje omiljene materijale, koji su polazna tačka za razvoj koncepata. Broj učesnika je ograničen na samo 12.

 

Cilj predavanja je da učesnici postavljaju pitanja kako bi se razvila diskusija o njihovim pogledima na Beograd i idejama za same suvenire. Nakon toga će se učesnici podeliti u timove od po dva člana i krenuti u istraživanje okoline sa zadatkom da pronađu materijale/stvari koje ih mogu inspirisati ili koje mogu iskoristiti za izradu suvenira. 

 

Do kraja prvog dana učesnici će zajedno sa predavačem raditi na razvoju koncepta i napraviti planove za drugi radioničarski dan. Razrada ideje i kreiranje prototipa su deo drugog radioničarskog dana. Proces izrade koncepta trajaće ceo radioničarski dan, a rezultat radionice će biti 6 koncepata novih suvenira Beograda, kao i 6 prototipova. 

 

Svaka od grupa će kreirati narativni tekst o svom suveniru. Prototipi suvenira će biti u začetku i predstavljaju samo početak ozbiljnog rada na kreiranju novih beogradskih suvenira. Prezentacija ideja i koncepata je završni segment radionice, a nastavak se očekuje tokom daljih saradnji sa učesnicima, Samirom i Turističkom organizacijom Beograda.