Danko Radulović

12 Jun 2014

Danko Radulović je dizajner enterijera i nameštaja. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Francuske vlade završio je master studije na Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle u Parizu, gde se specijalizovao za digitalne medije, 3D printing i ostale načine digitalne fabrikacije. Trenutno sarađuje sa studiom Voxellab iz Beograda, koji se bavi upotrebom, primenom i razvojem novih tehnologija sa glavnim fokusom na vrhunska dostignuća iz oblasti 3D tehnologije, uključujući aditivnu 3D štampu, 3D skeniranje, 3D modeliranje i softverski razvoj. Danko Radulović je takođe član Creative Hub-a Nove Iskre.

 

U sklopu predavanja naslovljenog Digitalna fabrikacija: od virtuelnog ka relanom, Danko će predstaviti svoje skorije projekte i probati da definiše fenomene vezane za novu industrijsku revoluciju koja podrazumeva 3D štampu i ostale oblike digitalno navođene fabrikacije, kao i proces rešavanja određene problematike u dizajnu i umetnosti uz pomoć novih tehnologija.

 

http://vimeo.com/84051000

 

Dankov završni projekat tokom master studija u Parizu - Ergonomically optimized workspace – na specifičan način koristi ova iskustva u promišljanju otvorenog kreiranja idealnog radnog prostora prema ličnim potrebama svakog pojedinca. Danko će predstaviti svoje iskustvo vezano za razvoj ovog projekata i način integracije novih tehnologija u konvencionalne metode fabrikacije.

 

U centru pažnje će biti simbioza digitalnih medija, veštačkih i prirodnih materijala, kao i nova industrijska revolucija i oblici digitalno navođene fabrikacije i njihovo objedinjavnje sa krajnjim ciljem stvaranja digitalnog servisa   za masovnu proizvodnju potpuno personalizovanih proizvoda. Posebno je zanimljiva uloga dizajnera kao generatora kreativnih ideja u kontekstu digitalne fabrikacije i kreiranje proizvoda na relaciji između virtuelnog i fizičkog sveta.

 

Predavanje Digitalna fabrikacija: od virtuelnog ka realnom biće održano u Novoj Iskri u četvrtak, 12. juna sa početkom u 17.30 h. Ulaz je slobodan.