Dizajn društvenih igara

22 Mar 2014

Pored zabave, društvene igre  imaju važnu socijalnu i kulturnu ulogu. Među mnogim definicijam igre, za potrebe ove dizajnerske radionice važna je ona koja igru određuje kao slobodno kretanje u okviru utvrđenih struktura društva. Nepredvidljivi ishodi igre podstiču socijalnu razmenu koja vremenom uspostavlja čvršće veze između različitih pojedinaca i stvara potencijal za formiranje društvenih zajednica. To postaje naročito važno u kriznim vremenima kada međusobno nepoverenje pojedinaca ugožava opstanak zajednice, a time i društva u celini. Tada uloga društvenih igara postaje i krtička i terapeutska, budući da se putem igre stvaraju mogućmosti za interakciju koja transformiše nepodnošljivo stanje društvene razjediljenosti u izazove nadmetanja prema dogovorenim pravilima. Nepredvidljivi tokovi igre tada postaju toliko moći da mogu da izazovu promene društvenih hijerarhija.

 

Tokom  jednodevne radionica učesnici će osmisliti i dizajirati nove društvene igre. Igre se mogu odvijati u unutrašnjem ili u spoljašnjem prostoru, ili u oba. Mogu biti za kompjuterom, za stolom ili na posebnim terenima. Igre mogu da budu namenjene različitim uzrastima, od dece do najstarijih. Radionica se sastoji od dva povezana dela koja traju po četiri sata. Tokom prvog dela od 10 do14 sati učesnici radionice . podeljeni u grupe od 2-3 ljudi, radiće na koncipiranju profila igrača i koncepciji igre. Igre će nastati prema profilu igrača  za koji se grupa opredeljuju na početku. U drugom delu od 16 do 20 sati, iste grupe nastaviće da rade na izradi makete prototipa igre. Radionica se završava prezentacijom postognutih rezultata.

 

Postupak dizajniranja igre koji će biti detaljno objašnjen tokom studijskih vežbi zasnovan je na iskustvima nastalim tokom projekta Public Space and Play u saradnji sa Parsons School of Design iz Njujorka, i primenjivan je nekoliko puta tokom nastave na arhitektonskom fakultetima u Beogradu i Desau.

 

Ivan Kucina (1961) je magistirao je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa temom tranzicije u modernoj arhitekturi, i trenutno radi na doktorskoj tezi koja istražuje modele samoorganizovane gradnje. U svom istraživačkom radu bavi se “bottom-up” graditeljskim strategijama i procesima transformacija gradova Zapadnog Balkana u post-socijalističkom periodu. Povezujući istraživačku i nastavu delatnost sarađuje sa više arhitektonskih grupa kao što su School of Missing Studies (Njujork) i STEALTH grupa (Roterdam). 2008. godine napisao je udžbenik za predmet “Prostor i oblik” pod nazivom 15/3 u kome je izložen inovativni program nastave i vežbi koji se izvodi u okviru modula “Uvod u arhitektonsko projektovanje” tokom prvog semestra na Arhitektonskom fakulteta u Beogradu. Docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor na Parsons New School for Design (Njujork), Dessau Institute of Architecture, Polis University (Tirana), KTH Stokholm i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

 

Za učešće u događaju obavezno je prijavljivanje, i to do 21. marta u 12 h, slanjem e-maila na adresu office@novaiskra.com. U prijavi je neophodno navesti: ime, prezime, zanimanje/obrazovanje, broj mobilnog telefona i ukratko opisati motivaciju za učešće u radionici. Opciono je, ali poželjno, navesti relevatne linkove na kojima se mogu pogledati vaši radovi. Broj učesnika je ograničen na 15, a materijal će biti obezbeđen.

 

Slanjem prijave, potencijalni učesnici se obavezuju se da će u subotu 22. marta u periodu od 10 do 20 časova uzeti učešće u radionici u dizajn inkubatoru Nova Iskra, ukoliko im isto bude potvrđeno u petak 21. marta do 16 časova.

 

Učešće u radionici je besplatno.