Dizajn seminar Petnica

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti su najvećim delom usmerene ka mladima – učenicima i studentima – i fokusirane na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblastima nauke i tehnologije. Programi u Petnici obuhvataju širok spektar disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. ISP svake godine organizuje veliki broj programa u formi kurseva, seminara, naučnih kampova i radionica, na kojima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

 

Dizajn seminar se održava tokom letnjeg i zimskog semestra u Istraživačkoj stanici Petnica, a vode ga renominarni grafički dizajner Borut Vild zajedno sa industrijskom dizajnerkom Vesnom Pejović i grafičkom dizajnerkom Isidorom Nikolić. U okviru predavanja u Novoj Iskri, oni će predstaviti sve segmente i specifičnosti metodologije Dizajn seminara koji se uspešno realizuje od 2011. godine.

 

Cilj Dizajn seminara je da se polaznici, izabrani učenici iz srednjih škola iz cele Srbije, upoznaju sa svim aspektima rada u ovoj oblasti, kao i da im se ukaže na najbitnije metodologije na koje je potrebno obratiti pažnju u kreativnom radu i artikulisanju svojih zamisli. Seminar je posvećen razumevanju celokupnog produkcionog procesa u različitim oblastima dizajna – od ideje do realizacije – uzimajući u obzir sve faktora koji utiču na formiranje proizvoda ili vizuelne poruke, odnosa potrošača/korisnika i druge aspekte.

 

Polaznici se tokom seminara upoznaju sa različitim aspektima dizajna kroz niz gostujućih predavanja, a tokom zimskog smestra ove godine predavanja su održali članovi Nova Iskra Creative Hub-a – arhitektonski studio Autori i arhitekta Irena Kilibarda. Programski menadžer Nove Iskre Relja Bobić takođe je održao predavanje kroz koje je predstavio rad prvog dizajn inkubatora u našem regionu.
 

Predavanje će biti održano u Dizajn inkubatoru Nova Iskra u četvrtak, 19. marta sa početkom u 17.30 h. Ulaz je slobodan.