Kids Patch

18 Oct 2015

Ove jeseni u saradnji sa platformom KidsPatch U Novoj Iskri će biti realizovane dvodnevne radionice koje će voditi kreativci, grafički dizajneri, arhitekte, programeri i dizajneri enterijera, članovi Creative Hub.

 

Deci će u ovom procesu, koji pred njih stavlja izazove iz domena arhitekture, grafičkog, industrijskog dizajna i elektronike, pomagati stručnjaci i kreativci koji u svom svakodnevnom radu prolaze kroz sve faze dizajn procesa kao što su: istraživanje, analiza, osmišljavanje, kreacija, eksperiment i testiranje. Na ovaj način Nova Iskra stavlja akcenat na kolaborativni rad, eksperimentalne metode i kritičku refleksiju u cilju iznalaženja alternativnih i održivih modela obrazovanja.

 

Kroz saradnju sa arhitektonskim kolektivom Studio Autori, učesnici radionice će imati priliku da osmisle i kreiraju nove modele i strukture namenjene za život, igru i druženje, dok će kroz saradnju sa Studiom Kriška, dizajnirati i kreirati stvorenja iz mašte. Eksperti iz edukativnog centra Polyhedra predstaviće modularne, lako sastavljive, elektronske elemente LittleBits od kojih će deca imati priliku da kreiraju raznorazne objekte, sisteme i igračke. U ovom procesu deci će kreativni mentor biti industrijski dizajner Ivan Paradinović.

 

KidsPatch predstavlja platformu za podršku, razvoј i promociјu dečije kreativnosti i inovativnosti, a nastala je 2008. godine. Zamišljen kao inovativna putujuća laboratorija za najmlađe koja se realizuje u formi interaktivnih radionica, projekcija, prezentacija i performansa kroz direktnu saradnju sa kreativcima, dizajnerima, umetnicima i inovatorima iz domena muzike, grafičkih umetnosti, arhitekture, novih medija i tehnologije. Kroz igru i direktan rad sa umetnicima deci se pruža prilika da steknu nove veštine i dobiju uvid u proces osmišljavanja, koncipiranja, realizaciju i prezentaciju ideja koje nastaju kao deo timskog rada. Ovogodišnji KidsPatch program realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima, Dizajn inkubatora Nova Iskra i organizacije Polyhedra.

 

Radionice će se održati u 18. i 19. oktobra u Novoj Iskri, a učešće u programima je besplatno.

 

Više o radionicama i načinu prijavljivanja možete naći na www.kids-patch.com