Max Gilgenmann

U saradnji sa festivalom Remake, Nova Iskra će u četvrtak 24. oktobra predstaviti predavanje Maxa Gilgemanna, stručnjaka iz oblasti održivih tekstila, koje će biti posvećeno uticaju globalizacije na procese proizvodnje, o čemu će govoriti i kroz prizmu sopstvenog projekta "oot-box"

 


Predavanje pod nazivom Rethink globalised supply chains: Exploring creative potentials vs. exploiting cost benefits održava se u Beogradu nakon njegovog gostovanja na ovoogodišnjem REMAKE festivalu u Berlinu, koji je okupio brojne aktere koji se bave održivim razvojem, kreativnom reciklažom i "maker" kulturom.

 


Max Gilgenmann je modni dizajner koji se specijalizovao za razvoj održivih materijala i tekstila, kroz promišljanje novih načina za organizaciju procesa proizvodnje. Studirao je i živeo u Brazilu, Velikoj Britaniji i Hong Kongu, dok je trenutno nastanjen u Nemačkoj odakle sarađuje sa brojnim inicijativama koje se bave održivim razvojem i dizajnom. Kao konsultant za održive tekstile, bavi se pronalaženjem novih načina proizvodnje i transparentnošću komunikacije u domenu savremenog modnog dizajna, kao i razvojem proizvoda koji su u ovom domenu. 

 


Među brojnim projektima na kojima radi su  www.applied-csr.com

www.ethicalfashionshowberlin.comwww.green-showroom.net ili www.oot-box.org.

 


Kako on ističe, globalizacija je ambivalentna - ni dobra ni loša. Naša je obaveza da ustanovimo nove načine proizvodnje. Pristup "razmišljaj globalno, deluj lokalno" pruža okvir za reorganizaciju postojećih modela globalizovanog outsourcinga i pritisaka koje osećaju svi akteri u lancu proizvodnih procesa. Sa projektom oot-box, Max razvija "transkulturalni dizajn proces" između Berlina i Bangladeša kako bi aktivirao što veći kreativni potencijal u novom modelu "lanca društvene proizvodnje". 

 


Predavanje Maxa Gilgenmanna će biti održano u četvrtak 24. oktobra sa početkom u 17.30 časova.