Mild Home

Tema konkursa, koji je sproveden u svim zemljama učesnicama projekta Mild Home (Italija, Bugarska, Srbija Austrija, Grčka, Mađarska, Rumunija) bilo je pronalaženje specifičnih arhitektonskih rešenja za MILD kuće – stambene jedinice koje su održive u izgradnji i eksploataciji, kao i za Eko zeleno naselje koje je planirano na teritoriji Savskog venca i koje će činiti MILD Home objekti.

 


Tri ravnopravna prvoplasirana rada su nagrađena angažmanom u ukupnoj vrednosti od 600.000 dinara, dok su još tri tima, od ukupno 21 pristiglog projekta, dobili pohvale žirija. Novinari i zainteresovana stručna i šira javnost imaće prilike da u Novoj Iskri dobiju uvid u tri nagrađena rešenja, uz prisustvo autora.

 


Glavne nagrade su podelili autorski tim inicijative “Ko gradi grad” koji će predstaviti Čedomir Ristić, Nataša Žugić i Ana Džokić, zatim tim koji čine Pavle Stamenović i Dušan Stojanović, kao i Dalia Dukanac i Ivana Jelić kao autorke trećeg ravnopravno nagrađenog rešenja. Katalog konkursnih rešenja može se pogledati na adresi http://www.scribd.com/doc/214399295/MILD-HOME-Katalog-Konkursnih-Radova.

 


Nina Mitranić, koordinator projekta Mild Home predstaviće program u celini, dok će Jelena Pejković i Jasmina Đokić predstaviti viziju eko naselja koje će biti sagrađeno od “mild” objekata. MILD HOME je projekat koji se sprovodi u okviru transnacionalnog programa saradnje Evropske unije za istraživanja i razvoj na području jugoistočne Evrope, a posvećen je razvijanju održivih pristupa energetski-efikasnoj gradnji.

 


Prezentacija radova biće održana u ponedeljak, 9. juna sa početkom u 17 časova. Ulaz je slobodan.