NEP: Đorđe Krivokapić

09 Feb 2017

Treće javno predavanje iz ciklusa NELT Edukativnog programa održaće dr Đorđe Krivokapić, programski direktor Share Fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavanje Pravna zaštita kreacija uma biće održano u četvrtak, 09. februara od 18 h u Novoj Iskri. Ulaz je slobodan.

 

Predavanje sa nazivom Pravna zaštita kreacija uma će pokušati da pruži odgovor na pitanje - kako razviti nove proizvode i obezbediti pravnu zaštitu koja omogućava razvoj poslovnog modela?

 

Nematerijalna dobra predstavljaju okosnicu nove digitalne ekonomije. Proizvodna aktivnost se već dugi niz godina prenosi iz proizvodnih hala u tehnološke i kreativne industrije. Dominantni su novi proizvodi i novi poslovni modeli zasnovani na kreacijama uma, koji do publike i potrošača stižu kroz nove globalne lance distribucije. Međupovezano i multimedijalno okruženje u procesu istraživanja i razvoja proizvoda zahteva saradnju širokog kruga aktera sa različitim znanjima i veštinama.

 

Đorđe Krivokapić je po obrazovanju pravnik, a za fokus primarnog profesionalnog i naučnog interesovanja izabrao je međusobni uticaj savremenog društva i tehnologije. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomu LL.M. (master pravnih nauka) stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD), nakon čega je dve godine radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić. Tokom doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usavršavao se u okviru Berkman centra za Internet i društvo pri Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

 

Od 2012. godine je uključen je u rad SHARE Fondacije u okviru koje kao programski direktor vodi tim multidisciplinarnih istraživača u više desetina projekata u oblasti Internet sloboda i digitalnih prava. Đorđe je aktivno angažovan u istraživanju i zagovaranju kvalitetnijih javnih politika u oblastima intersekcije prava i tehnologije na nacionalnom i evropskom nivou, kroz akademski rad, angažovanje u okviru civilnog društva, savetovanje institucija i privrede, obrazovne programe i javne nastupe.

 

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus NELT edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici odabrani putem otvorenog poziva kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte.