NEP: Branislava Stefanović

27 Jun 2016

Tokom juna realizovana je treća po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa. Radionicu pod nazivom Umetnost zvuka kao umetničko-naučna praksa vodila je Branislava Stefanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. 

 

Radionica je je realizovana u okviru Sobe 64 - Laboratorije za doživljaj zvuka koju je u okviru Fakulteta dramskih umetnosti pokrenula prof. Stefanović, sa idejom da se kreira prostor u kome se savremena naučna i tehnološka dostignuća susreću sa savremenim umetničkim istraživanjem i eksperimentom u oblasti zvuka.

 

Kroz niz praktičnih vežbi i primera, polaznici programa su dobili uvid u proces rada i metodologiju koja se primenjuje u okviru Sobe 64. Branislava Stefanović je reditelj i redovni profesor na Katedri za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Osnivač je i rukovodilac Sobe 64. Osnivač je studentske nagrade Radio Beograda za kreativni doprinos radio-režiji, koja od 2008. godine nosi ime Nede Depolo.

 

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati. 

 

 *Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs