NEP: Ideja-logija

17 Jun 2016

U toku juna realizovana je druga po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa. Radionicu pod nazivom IDEJA-LOGIJA ili Šta se sve krije iza dobrog projekta vodile su Nana Radenković (Nova Iskra) i Milica Pekić (G12HUB)

 

Kroz niz praktičnih vežbi i primera, radionica je ukazala na najvažnije aspekte koji se tiču procesa kreiranja ideje, njenog uobličavanja i pripreme za projektnu razradu. Pored toga, učesnici su imali priliku da savladaju veštine neophodne za kvalitetan kolaborativni rad, ali i da steknu uvide u organizaciju projektne strategije, promocije i komunikacije projekata iz različitih domena. Ideja ove radionice bila je da pruži osnov za projektni mentorski proces koji će trajati tokom čitavog godišnjeg ciklusa Nelt edukativnog programa. 

 

Voditeljke radionice, koje su istovremeno i mentorke NEP-a, imaju višegodišnje iskustvo u polju edukacije, organizacije, produkcije, umrežavanja, fandrejzinga i programskog uobličavanja brojnih projekata i festivala iz domena savremene umetnosti i kulture. Radionica je realizovana 4. i 17. juna u prostoru Nove Iskre. 

 

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati. 

 

*Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs