NEP: Poseta kompaniji NELT

21 Nov 2016

Za polaznike Nelt edukativnog programa organizovana je grupna poseta kompaniji Nelt. Polaznike programa dočekali su Marko Milanković (Menadžer za komunikacije Nelt Grupe) i Nada Stamatović (Specijalista za korporativne komunikacije Nelt Grupe) koji su predstavili kompaniju, vrednosti na kojima se zasniva njeno poslovanje kao i kako se planira razvoj koji je u skladu sa principima održivog razvoja.  

 

Polaznici programa imali su prilike da od Ane Pavlović (Specijalista internih komunikacija Nelt Grupe) saznaju na koji način se  kreiraju kampanje i sprovode promotivne aktivnosti u oblasti interne komunikacije u kompaniji sa 4.000 zaposlenih, ali i da saznaju koje profesionalne i lične veštine su potrebne za rad na ovoj poziciji. Pored toga, polaznici su dobili praktične savete od Danijele Matić (HR Biznis partner Nelt Grupe) kako da kreiraju svoju poslovnu biografiju i ostvare što bolji utisak na poslodavca prilikom traženja posla. 

 

Ovom prilikom organizovano je i specijalno vođenje i razgledanje poslovnog kompleksa, kako magacinskih, tako  i drugih specijalizovanih prostora namenjenih prvenstveno uslugama distibucije i skladištenja, ali i specijalno dizajniranim površinama i delovima kompleksa koji su oplemenjeni zanimljivim umetničkim radovima koji su nastali kao rezultat direktne saradnje i podrške mladim umetnicima iz regiona.
 

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati. 

 

*Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs