NEP: Praktične veštine

25 Nov 2016

Krajem novembra, za polaznike Nelt edukativnog programa, organizovan je niz studijskih poseta, prezentacija i radionice iz domena "praktičnih kreativnih veština". Ideja je bila da se polaznicima predstave neke konkretne kreativne veštine, koje  imaju veze sa domenima dizajna zvuka, digitalne fabrikacije, savremene muzike, interaktivnog dizajna, video igara i video mapiranja. U rasponu od tri dana, učesnici programa su posetili jedan fablab i muzički studio, da bi na kraju proveli ceo jedan dan u Novoj Iskri, tokom koga su imali prilike da upoznaju različite praktične kreativne discipline. 

 

Pored prezentacija iskusnih stručnjaka i autora, u okviru ove radionice koristili smo se i "peer-to-peer" metodlogijom, pa je nekoliko učesnika samog programa predstavilo kreativne veštine kojima vladaju ostatku grupe. 

 

U četvrtak, 24.novembra, posetili smo fablab PolyhedraBorko Jovanović je tokom višesatne prezentacije prisutnim polaznicima predstavio celokupni eko-sistem digitalne fabrikacije i 3d štampe, uz mnoštvo primera, a zatim i demonstrirao na koji način funkcioniše proces štampanja jednog digitalnog modela. Učesnici su pozvani i da se u budućnosti obrate Polyhedri ukoliko žele da razvijaju svoje projekte iz ovog domena. 

 

U petak, 25. novembra posetili smo Bassivity Digital Studio (http://bassivitydigital.com/blog/) u Domu sindikata, gde je domaćin bio producent Relja Milanković. Sa gostima je podelio svoja iskustva iz muzičkog biznisa, objasnio način funkcionisanja samog studija, a usledio je i spontani razgovor o izazovima digitalne distribucije muzike i promena koje su zahvatile ovu industriju usled razvoja informacionih tehnologija i interneta. 

 

U subotu, 26. novembra, tokom celog dana u Novoj Iskri smenjivale su se prezentacije. Prvo je Milan Antić, jedan od polaznika NEP-a, govorio o analognim sintisajzerima i načinu procesiranja signala u elektronskoj muzici, a na njega se nadovezao specijalni gost Jan Nemeček (http://jannemecek.com/), koji je govorio o modularnim sintisajzerima i savremenim pristupima komponovanju i izvođenju elektronske muzike. Milan je nastavio svoje izlaganje pričom o dizajnu zvuka za film, i korišćenju zvuka kao prostornog elementa, kroz teme kao što je radio režija ili produkcija specijalnih (zvučnih) efekata. 

 

Dan je nastavljen prezentacijom još jednog učesnika - Andrija Radojev je na odličan način prikazao proces proizvodnje video igara i približio ga svojim kolegama kroz brzu produkciju jedne bazične video igre na licu mesta, za manje od 20 minuta. Nakon njegove prezentacije pridružio nam se Rodrigo Guzman Cazares (http://abducto.tumblr.com/), meksički digitalni umetnik nastanjen u našem regionu, koji je govorio o svom radu i procesu izrade interaktivnih instalacije koje uključuju audio, video, pokret i druge elemente. 

 

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati.