OAZA kolektiv

OAZA je multidisciplinarni zagrebački kolektiv koji okuplja dizajnerke i samostalne umetnice Ninu Bačun, Ivanu Borovnjak, Robertu Bratović, Tinu Ivezić, Maju Kolar i Anu-Mariju Poljanec. One deluju u područjima dizajna proizvoda, enterijera i scenografija, izložbenih koncepcija, prostornih intervencija i vizuelnih komunikacija.

 

Prisutstvom na međunarodnoj dizajnerskoj sceni, ove autorke svojim samostalnim i kolektivnim delovanjem aktivno se trude da doprinesu produkciji i prezentaciji dizajna na inovativan način, kako u Hrvatskoj tako i šire. Neki od njihovih poznatijih projekata su Hungry Designers, fokusiran na interprentaciju tradicionalnih načina pripremanja jela i stvaranju novih vidova konzumiranja i užavanju u hrani, kao i Projekt Ilica koji objedinjuje dizajn, tradicionalne zanate i lokalnu zajednicu na sasvim nov način. 

 

Nova inicijativa OAZA kolektiva, o kojoj će biti reči i na predavanju u Novoj Iskri, je S ruke na ruku - projekat koji stavlja naglasak na kreiranje autentičnih, kontekstualno utemeljenih proizvoda od prirodnih materijala održivih unutar manufakturne proizvodnje. Zahvaljujući konceptualnom i istraživačkom karakteru, ova inicijativa otvara širi prostor za promociju i zagovaranje dizajna u jednom specifičnom području. Sve autorke profesionalne su članice Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umetnika. Kontinuirano izlažu u Hrvatskoj i inostranstvu, a dobitnice su brojnih priznanja i nagrada - između ostalih i Velike nagrade i Nagrade publike za Projekt Ilica na poslednjem, 49. Zagrebačkom salonu primenjene umetnosti i dizajna.

 

U okviru svog predavanja koje takođe nosi naziv S ruke na ruku, članice OAZE će se osvrnuti na specifičnosti svog procesa rada i dosadašnje projekte, i pružiti nam uvid u specifičnosti inovativne i angažovane primene dizajna. Predavanje će predstaviti tri članice kolektiva - Nina Bačun, Maja Kolar i Ana-Marija Poljanec.

 

Nina Bačun je samostalna umetnica, koja trenutno živi i radi u Zagrebu. Nakon diplome Škole dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, magistrirala je Experience Design u sklopu interdisciplinarnih studija na Konstfack Univerzitetu u Stokholmu.

 

Maja Kolar je magistrirala na Konstfack Univerzitetu u Stokholmu 2012. godine, nakon diplome Škole dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Trenutno bazirana u Zagrebu, svojim samostalnim i kolektivnim delovanjem nastoji da doprinese produkciji i prezentaciji dizajna na svojstven, inovativan i angažovan način.

 

Ana-Marija Poljanec je samostalna umetnica iz Zagreba. 2008. godine je diplomirala vizuelne komunikacije na Školi dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Radi na naručenim i samoiniciranim projektima iz područja kulture, urbanh intervencija i arhitekture.

 

Predavanje S ruke na ruku dizajnerskog kolektiva OAZA biće održano u u Novoj Iskri u četvrtak, 7. maja u 17:30 h. Ulaz je slobodan.