Sabina Kerić

27 Oct 2016

Treće u nizu, predavanje, u okviru programa "ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD" biće realizovano u četvrtak 27. oktobra u 18h u Novoj Iskri. Predavanje na temu  Zelene transformacije grada – od betona do bašte, predstaviće Sabina Kerić, jedna od inicijatora Beogradskog festivala cveća. Ulaz je slobodan.

 

Program "ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD" ima za cilj da stvori poseban prostor za eksperimentisanje, razmišljanje i primenu ideja vezanih za održivi razvoj i zelenu ekonomiju. Program će podsticati razmenu znanja i dinamičniju interakciju između stručnjaka, aktivista i drugih aktera koji razvijaju, ali i primenjuju održive koncepte kada je u pitanju odgovoran odnos prema očuvanju energije, korišćenju prirodnih resursa, proizvodnji hrane i upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na one koji mogu da poboljšaju život i rad u urbanim i ruralnim sredinama.

 

Predavanje na temu Zelene transformacije grada – od betona do bašte ima za cilj da predstavi fenomen urbanog baštovanstva i agrokulture kao metoda za podizanje kvaliteta života u gradu. Predavanje će pojasniti na koji način zelene transformacije grada utiču na okolinu i njegove stanovnike, ali i pružiti praktične savete kada je u pitanju mogućnost uzgajanje jestivog ili ukrasnog vrta u urbanom okruženju.

 

Sabina Kerić, jedan od inicijatora Beogradskog festival cveća, aktivna je na projektima koji razvijaju standarde urbane ekologije zasnovane na principima održivosti i participativnosti u procesu urbanog planiranja i dizajna. Istražuje rešenja koja poboljšavaju javni prostor i koriste zajednička dobra kao mesta za kulturu i igru, i bavi se popularizacijom profesija u domenu zelene ekonomije. Pokretač je i učesnik projekata za aktivaciju javnih prostora kroz organizovanje radnih akcija, kulturnih događaja i kampanja. Dugogodišnja aktivistkinja u domenu urbanog baštovastva, jedan je od osnivača prve beogradske baštenske zajednice -  Baštalište i pokretač inicijative za gradske baštenske zajednice.

 

Saradnica je Nove Iskre na projektu Zelena laboratorija. Kroz svoje delovanje sarađuje sa aktivistima i organizacijama ekološkog pokreta, obrazovnim institucijama, društveno-odgovornim kompanijama, medijima, državnim institucijama, pojedincima i preduzećima iz domena pejzažne arhitekture, dizajna, arhitekture i urbanizma.  Značajni projekti: Beogradski festival cveća, Zeleni transformator, Urbani džepovi Beograda, Dete i grad - prostori koji neguju kulturu i igru.