Preduzetništvo namenjeno dizajnerima Đorđa Krivokapića

04 Apr 2013

Predavač i asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu, Đorđe Krivokapić, će tokom aprila održati seminar naslovljen "Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri"

 

U cilju pružanja podrške mladim dizajnerim i kreativcima u različitim segmentima njihovog profesionalnog delovanja, dizajn inkubator Nova Iskra predstavlja seminar koji će biti posvećen praktičnim aspektima preduzetništva, sa specijalnim fokusom na pravne okvire i administrativne forme, ali i specifičnosti delovanja u okvirima digitalnih platformi. Đorđe Krivokapić i gostujući predavači će se osvrnuti na široki korpus tema koje se tiču egzaktnih zakonskih i pravnih normi vezanih za kreativne industrije i poslovanje uopšte, administracije vezane za preduzetničko delovanje, zaštitu intelektualne svojine i mogućnosti za delovanje u sferi "otvorenog" pristupa dizajnu i poslovanju.

 

Seminar "Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri" je prvenstveno namenjen mladim "vizuelnim“ kreativcima (industrijski dizajneri, grafički dizajneri, arhitekte, 3D modelari…), ali i drugim stvaraocima koji tokom rada kreiraju različite proizvode uma koje dalje plasiraju na tržište. Seminar najpre treba da im omogući da razumeju na koji način kroz zaštitu sopstvenih ideja i kreacija mogu da steknu komparativnu prednost na tržištu kako u odnosu na konkurenciju tako i u odnosu na poslovne partnere. Dodatno, polaznici će biti u mogućnosti da razumeju kako da u sopstvenom kreativnom procesu bezbedno koriste tuđe ideje i kreacije, a zatim i kako da optimizuju pregovore o ustupanju sopstvenih kreacija poslovnim partnerima. Polaznici će takođe biti u prilici da steknu znanja o pravnim formama u kojima mogu da obavljaju posao, njihovim administrativnim, pravnim i finansijskim prednostima i manama.

 

Đorđe Krivokapić radi kao asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu (FON) gde izvodi nastavu na predmetima "Poslovno pravo" i "Pravne osnove informacionih sistema". Pre angažovanja na FON-u Đorđe je radio u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić, stekao diplomu Master of Laws na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pittsburgh-u (USA) i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno u fazi izrade doktorske disertacije na temu "Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta“. Tokom leta 2010. i 2012. godine usavršavao se u okviru Berkman centra za Internet i društvo Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard. Đorđev istraživački i profesionalni fokus predstavlja intersekcija prava i tehnologije i naročito način na koji digitalno okruženje vrši uticaj na promenu celokupnog društva. U okviru Share Fondacije Đorđe vodi projekat Share Defence čiji je osnovni cilj odbrana prava građana interneta i očuvanje tradicionalnih građanskih sloboda u digitalnom svetu.  

 

Drugi deo seminara zakazan je za 25. april.