SHARE Defense - januar

U okviru svoje misije da mladim kreativcima različitih profila koji su na početku svojih profesionalnih karijera pruži kompletnu podršku kroz svoje edukativne programe, Nova Iskra je tokom 2013. godine otpočela partnerstvo sa projektom SHARE Defense. SHARE Defense je nastao pod okriljem SHARE fondacije, kao organizacija koja se bavi zaštitom digitalnih prava. Posvećen je zaštiti slobode izražavanja na Internetu, zaštiti privatnosti, odbrani onlajn medija, borbi protiv masovnog nadzora elektronskih komunikacija, kao i promovisanju transparentnosti vlade i ideje poštovanja ljudskih prava u digitalnom okruženju. 

 

Ovaj multidisciplinarni tim koji čine pravnici, novinari, aktivisti, stručnjaci za tehnologiju i drugi do sada je branio Internet preduzetnike (Google AdSense slučaj) i učestvovao u javnim raspravama u vezi sa različitim propisima kroz slanje komentara i amandmana. U saradnji sa Novom Iskrom, SHARE Defense svoje ekspertske kapacitete želi da primeni i u procesu podrške mladim autorima, preduzetnicima, dizajnerima i drugim profesionalcim. Stoga će redovne mesečne konsultacije, koje će biti održavane svakog poslednjeg četvrtka u mesecu u terminu od 16 do 17 časova (u prostoru dizajn inkubatora Nova Iskra) - biti besplatne

 

Individualna konsultacija može trajati 10 do 15 minuta (u zavisnosti od broja prijavljenih), što znači da će svakog meseca ovu uslugu moći da iskoristi do 6 profesionalaca. Stoga je neophodno prijaviti se putem e-maila na adresu office@novaiskra.com, sa subjectom "Share Defence", najkasnije do četvrtka, 30. januara u 10 h. Molimo vas da u prijavi navedete svoje ime, prezime, zanimanje, broj telefona i u jednoj rečenici pojasnite koja bi bila tema vaše konsultacije. Konsultacije će biti održane istog dana od 16 do 17 časova. Nova Iskra će obavestiti zainteresovane kojima budu potvrđene konsultacije, a prednost će imati prijave koje prve pristignu.