SHARE Defense pravni saveti

U okviru svoje misije da mladim kreativcima različitih profila koji su na početku svojih profesionalnih karijera pruži kompletnu podršku kroz svoje edukativne programe, Nova Iskra otpočinje partnerstvo sa projektom SHARE Defense. SHARE Defense je nastao pod okriljem SHARE fondacije, kao organizacija koja se bavi zaštitom digitalnih prava. Posvećen je zaštiti slobode izražavanja na Internetu, zaštiti privatnosti, odbrani onlajn medija, borbi protiv masovnog nadzora elektronskih komunikacija, kao i promovisanju transparentnosti vlade i ideje poštovanja ljudskih prava u digitalnom okruženju. 

 

Ovaj multidisciplinarni tim koji čine pravnici, novinari, aktivisti, stručnjaci za tehnologiju i drugi do sada je branio Internet preduzetnike (Google AdSense slučaj) i učestvovao u javnim raspravama u vezi sa različitim propisima kroz slanje komentara i amandmana. U saradnji sa Novom Iskrom, SHARE Defense svoje ekspertske kapacitete želi da primeni i u procesu podrške mladim autorima, preduzetnicima, dizajnerima i drugim profesionalcima. U okviru prolećnog programa, Nova Iskra je predstavila zapažen seminar posvećen zaštiti autorskih prava i mapiranju pravnih okvira za profesionalno delovanje kreativaca, koji je vodio Đorđe Krivokapić. Pokazalo se da postoji značajna potreba za pravnim savetovanjem u ovom domenu, s obzirom da kreativci uglavnom nisu upoznati sa prednostima ili ograničenjima pravnih normi, kao i mogućnosti zaštite i eksploatacije svojih autorskih prava. 

 

Stoga će redovne mesečne konsultacije, koje će biti održavane svakog poslednjeg četvrtka u mesecu u terminu od 16 do 17 časova (u prostoru dizajn inkubatora Nova Iskra) - biti besplatne. Individualna konsultacija može trajati 10 do 15 minuta (u zavisnosti od broja prijavljenih), što znači da će svakog meseca ovu uslugu moći da iskoristi do 6 profesionalaca. Stoga je neophodno prijaviti se putem e-maila na adresu office@novaiskra.com, sa subjectom "Share Defence", najkasnije do četvrtka, 31. oktobra u 12 h. Konsultacije će biti održane istog dana od 16 do 17 časova. Molimo vas da u prijavi navedete svoje ime, prezime, zanimanje, broj telefona i u jednoj rečenici pojasnite koja bi bila tema vaše konsultacije. Nova Iskra će obavestiti zainteresovane kojima budu potvrđene konsultacije, a prednost će imati prijave koje prve pristignu. 

 

Ovog meseca, SHARE Defense će predstavljati Nevena Krivokapić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je radila u advokatskoj kancelariji "Stojković & Prekajski" u oblastima medijskog prava, internet prava i intelektualne svojine, baveći se pretežno zastupanjem klijenata u sudskim postupcima povodom slobode mišljenja i izražavanja, autorskih prava, kao i zaštite osnovnih ljudskih prava. Trenutno radi u organizaciji SHARE Defense kao Project Manager Assistant i Legal Researcher. Tokom studija bila je član pobedničkog tima Pravnog fakulteta na takmičenju "Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition" koji se tradicionalno odražava na univerzitetu u Oksfordu.