Smart Living Challenge: EAT

Smart Living Challenge – globalna potraga za održivim inovacijama je otvoreno, međunarodno takmičenje inovacija koje bi trebalo da kreiraju poslovne mogućnosti i ideje koje promovišu životne stilove zasnovane na održivom razvoju u urbanim sredinama. To mogu biti proizvodi, usluge i rešenja koja će pojedincima olakšati da žive pametnije i “održivije”. 

Nova znanja, kreativnost i brzi tehnološki razvoj pružaju alate za iznalaženje novih pametnih rešenja za bolje sutra. Ideja je upotrebiti tehnologiju, nagon ka inovaciji i kompeticiji koji su nam na raspolaganju kako bi podržali razvoj urbanih životnih stilova u kojima ovakva rešenja mogu biti istovremeno privlačna i profitabilna. 

 

Iz ovog razloga, program Smart Living Challenge je podeljen u tri kategorije: Moveposevećnu transportu, Live koja se bavi različitim aspektima stanovanja, i Eat koja se bavi problemima vezanim za hranu. 

 

Postoje i dve takmičarske kategorije, a 15 izabranih autora će osvojiti put u Švedsku, gde će posetiti “cutting-edge” lokacije pametnog urbanog života. Pored toga, biće organizovan i odredjen broj radionica u lokalnim sredinama, uz učešće izabranih facilitatora iz Švedske i lokalnih eksperata.Ove radionice biće održane u 10 zemalja, dok će njihova prva prezentacija izvan Švedske biti upravo u Srbiji, u saradnji sa beogradskim Dizajn inkubatorom Nova Iskra i Ambasadom Švedske. Tri radionice biće održane 7. i 8. marta.

 

Anders Wikstrom, koji će voditi radionice, u svojim istraživanjima kombinuje pristupe promišljanja kroz dizajn (design thinking), kao i vizuelno razmišljanje i razvoj narativa kako bi se došlo do novih saznanja. Do sada je sarađivao sa oko 200 stratup kompanija i održao 100 radionica. Predaje na Univerzitetu Mälardalen, a u okviru njegovog kursa studenti različitih profila se okupljaju kako bi rešavali realne probleme kroz direktnu saradnju sa kompanijama. 

 

Sesija posvećena inovativnim pristupima u proizvodnji i distribuciji hrane biće održana u subotu8. marta od 10 do 14.30 sati. Pored uvodnih prezentacija lokalnih gostiju ekseprata koji će pružiti osvrt na neka od svojih iskustava, same radionice će voditi Anders Wikstrom, stručnjak iz polja inovacija i dizajna iz Stokholma, dok će se za temu EAT njemu pridružiti i Nina Kask, Open Innovation menadžer projekta Packaging Arena (http://www.packagingarena.com/en/). 

 

Prijavljivanje za sve tri radionice je obavezno, putem online formulara koji se nalazi na adresi http://tinyurl.com/SLC-Belgrade. Zainteresovani učesnici se mogu prijaviti za najviše dve od tri ponuđene radionice, a zatim će dobiti potvrde učešća u odnosu na broj zainteresovanih. Broj učesnika je ograničen na 12 po radionici, a učešće je besplatno. Rok za prijave je sreda 5. mart do ponoći. Svi učesnici će dobiti potvrde učešća.

 

Projekat organizuju Munktell Science Park u saradnji sa Švedskim Institutom, SISP - Swedish Incubators and Science Parks, VINNOVA, Swedish Environmental Protection Agency, Mälardalen University, ABB i drugim švedskim organizacijama. Više informacija o programima koji su planirani u Novoj Iskri uskoro.