Smart Living Challenge: MOVE

Smart Living Challenge – globalna potraga za održivim inovacijama je otvoreno, međunarodno takmičenje inovacija koje bi trebalo da kreiraju poslovne mogućnosti i ideje koje promovišu životne stilove zasnovane na održivom razvoju u urbanim sredinama. To mogu biti proizvodi, usluge i rešenja koja će pojedincima olakšati da žive pametnije i “održivije”. Nova znanja, kreativnost i brzi tehnološki razvoj pružaju alate za iznalaženje novih pametnih rešenja za bolje sutra. Ideja je upotrebiti tehnologiju, nagon ka inovaciji i kompeticiji koji su nam na raspolaganju kako bi podržali razvoj urbanih životnih stilova u kojima ovakva rešenja mogu biti istovremeno privlačna i profitabilna. 

 

Iz ovog razloga, program Smart Living Challenge je podeljen u tri kategorije: Move posevećnu transportu, Live koja se bavi različitim aspektima stanovanja, i Eat koja se bavi problemima vezanim za hranu. 

 

Postoje i dve takmičarske kategorije, a 15 izabranih autora će osvojiti put u Švedsku, gde će posetiti “cutting-edge” lokacije pametnog urbanog života. Pored toga, biće organizovan i odredjen broj radionica u lokalnim sredinama, uz učešće izabranih facilitatora iz Švedske i lokalnih eksperata.Ove radionice biće održane u 10 zemalja, dok će njihova prva prezentacija izvan Švedske biti upravo u Srbiji, u saradnji sa beogradskim Dizajn inkubatorom Nova Iskra i Ambasadom Švedske. Tri radionice biće održane 7. i 8. marta.

 

Anders Wikstrom, koji će voditi radionice, u svojim istraživanjima kombinuje pristupe promišljanja kroz dizajn (design thinking), kao i vizuelno razmišljanje i razvoj narativa kako bi se došlo do novih saznanja. Do sada je sarađivao sa oko 200 stratup kompanija i održao 100 radionica. Predaje na Univerzitetu Mälardalen, a u okviru njegovog kursa studenti različitih profila se okupljaju kako bi rešavali realne probleme kroz direktnu saradnju sa kompanijama. 

 

Sesija posvećena inovativnim pristupima u proizvodnji i distribuciji hrane biće održana u petak, 7. marta od 17.00 do 21 sat. Domaći gosti biće Kosta Ćirić, pokretač projekta Cikliranje (https://www.facebook.com/cikliranje) i Vuk Nikolić, jedan od autora startup projekta TruckTrack (www.trucktrack.co). Radionice iz oblast EAT i LIVE biće održane u subotu. 

 

Prijavljivanje za sve tri radionice je obavezno, putem online formulara koji se nalazi na adresi http://tinyurl.com/SLC-Belgrade. Zainteresovani učesnici se mogu prijaviti za najviše dve od tri ponuđene radionice, a zatim će dobiti potvrde učešća u odnosu na broj zainteresovanih. Broj učesnika je ograničen na 12 po radionici, a učešće je besplatno. Rok za prijave je sreda 5. mart do ponoći. Svi učesnici će dobiti potvrde učešća 

 

Projekat organizuju Munktell Science Park u saradnji sa Švedskim Institutom, SISP - Swedish Incubators and Science Parks, VINNOVA, Swedish Environmental Protection Agency, Mälardalen University, ABB i drugim švedskim organizacijama. Više informacija o programima koji su planirani u Novoj Iskri uskoro.