Типометар: Olivera Stojadinović

Tipometar je udruženje čije su aktivnosti usmerene na pismo, tipografiju i grafički dizajn, kroz članke na sajtu www.tipometar.org i organizaciju i učešće na izložbama i radionicama koje su u vezi sa ovim oblastima. Tekstovi na sajtu obuhvataju informacije o aktuelnim događanjima i priloge sa teorijskom, kritičkom, istorijskom i savremenom tematikom. Posebna briga posvećena je izradi i distribuciji fontova domaćih autora, formiranju fonda originalnih tipografskih pisama koja sadrže ćirilicu, kao i obuci i usavršavanju mladih dizajnera koji se bave pismom. Članovi udruženja u neposrednoj su vezi sa Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu, bilo da na njemu predaju ili su tu stekli obrazovanje.

 


Najvažniji projekat Tipometra - Ćirilice na poklon - pokrenut je 2006. godine sa ciljem da svima koji žele da koriste ćirilicu na računarima omogući da besplatno dobiju kvalitetna tipografska pisma. Realizaciju ovog projekta niz godina je podržavao Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda, a poslednje tri godine Ministarstvo kulture Republike Srbije. Projekat obuhvata organizovanje izrade kompleta fontova, ćirilica zajedno sa odgovarajućom latinicom i distribucija korisnicima putem Tipometar sajta. Do sada je stavljeno na raspolaganje osam porodica fontova koji se široko primenjuju u svim medijima, a deveta je u pripremi.

 

Tipometar je takođe objavio knjige Svakodnevna tipografija i Kofer pun slova. U organizaciji Tipometra održano je i nekoliko izložbi i radionica tokom 2012. i 2013. godine, uključujući izložbu u Kulturnom centru Srbije u Parizu naslovljenu Savremene srpske tipografske ćirilice (Typographie cyrillique serbe contemporaine).

 

Predavanje naslovljeno Kako lakše do ćirilice na računaru u Novoj Iskri održaće Olivera Stojadinović, profesor na predmetu Pismo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Diplomirala je 1985. godine na odseku Grafika FPU-a. Magistrirala je 2001. sa radom Četiri skripta i jedno knjižno pismo. Po završetku studija radila je kao slobodni umetnik, a od 1995. godine zaposlena je na FPU u Beogradu. U zvanju redovnog  profesora je od 2009. godine. Učestvovala je na brojnim izložbama, dobitnik je pet nagrada iz oblasti tipografije i grafičkog oblikovanja knjige, a iza sebe ima i oko 15 projekata izrade kompletnih pisama. Član je ULUS-a od 1986. godine i ULUPUDS-a od 2004. godine. Jedan je od osnivača organizacije Tipometar (sa Oliverom Batajić i Janom Oršolić), i urednik istoimenog sajta.

 

Predavanje Olivere Stojadinović biće održano u četvrtak, 29. maja sa početkom u 17.30 h. Ulaz je slobodan.