Tomislav Tomašević

Tokom maja meseca, Nova Iskra i i projekat ACCESS, koji sprovodi Nemacka vlada kroz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Srbiji realizuju specijalni program posvećen temi zelene ekonomije, kroz niz predavanja, radionica, okupljanja lokalnih aktivista, nevladinih organizacija i predstavnika državne uprave, kao i predstavljanja primera dobre prakse iz Srbije i regiona.

 

Cilj programa RAZUMETI ZELENU EKONOMIJU je da se domaćoj široj i stručnoj javnosti približi sam koncept zelene ekonomije, i kroz kvalitetan edukativni program prikažu obrisi ovog širokog polja koje je uvezano sa brojnim ekonomskim, socijalnim, tehnološkim, ekološkim i drugim segmentima društvenog sistema. Program je namenjen kreativcima, aktivistima, preduzetnicima, kompanijama, menadžerima, zagovaračima, predstavnicima javnog sektora ili studentima zainteresovanim da prošire svoja znanja u ovom polju, kao i da se povežu sa relevantnim kolegama, akterima iz domena zelene ekonomije iz Srbije i regiona. 

 

Zelena ekonomija je koncept koji je uveo UN kao odgovor na aktuelnu globalnu finansijsku i ekonomsku krizu. Zelena ekonomija se temelji na primeni novih zelenih tehnologija i uvrštavanju eksternih ekoloških troškova u ekonomiju kako bi se smanjila potrošnja prirodnih resursa, a u isto vrijeme podstakli ekonomski rast i zapošljavanje. Koncept je podelio ekološki pokret, jer iako sadrži brojne prilike za promenu neodrživog socio-ekonomskog sistema - krije i brojne zamke. Upravo ovim temama baviće se uvodno predavanje ovog programa, Zelena ekonomija - prilike i zamke koje će predstaviti specijalni gost iz Zagreba Tomislav Tomašević.

 

Tomislav Tomašević radi kao vođa programa ekologije u kancelariji Heinrich Böll Stiftung za Hrvatsku. Tomislav se bavi ekološkim aktivizmom posljednjih 15 godina, a od 2007. do 2012. godine bio je izvršni predsjednik Zelene akcije, dok je sada član skupštine ovog najvećeg hrvatskog udruženja za zaštitu životne sredine. Osim eko-aktivizmom, Tomislav se bavio i politikom prema mladima te je od 2002. do 2006. bio izvršni potpredsjednik pa predsjednik Mreže mladih Hrvatske, krovne organizacije mladih u Hrvatskoj. Bavio se i urbanim aktivizmom kao suosnivač Prava na grad, kao i istraživanjima na temu društvene i ekološke pravde kao suosnivač Grupe 22. Učestvovao je na brojnim međunarodnim ministarskim konferencijama i bio počasni mladi savetnik UN Programa za životnu sredinu. Tomislav je završio preddiplomski i diplomske studije politologije na Univerzitetu u Zagrebu, kao i MPHil iz oblasti životne sredine, društva i razvoja na Univerzitetu u Kembridžu.

 

Predavanje Tomislava Tomaševića Zelena ekonomija – izazovi i prilike biće održano u Novoj Iskri u petak 8. maja u 17.30 h. Ulaz je slobodan, ali se svi zainteresovani mole da se pre dolaska registruju popunjavanjem upitnika na adresi http://tinyurl.com/razumeti-zelenu-ekonomiju.