Young Designers

Fondacija Young Designers je holandski kolektiv osnovan 1993. Godine koji inicira projekte iz domena društveno-angažovanog dizajna. YD/ rade sa timovima naučnika, dizajnera, umetnika i institucija - kao što su kompanije iz domena nekretnina i urbanog razvoja, lokalne i državne vlasti, institucije iz domena zdravstva i obrazovanja – na projektima zasnovanim na idejama društvenog dizajna. Projekti se bave temama razvoja mladih talenata, neformalnom brigom o marginalizovanim grupama, tabuima samoće i drugim temama.

 

Dennis Lohuis je studirao na Dizajn Akademiji u Ajndhovenu. On je multi-disciplinarni dizajner prostora i alata. Njegovi proizvodi su prostori i sredstva za promenu i razvoj: mesta za interakciju ljudi, za povezivanje različitih svetova, za rađanje novih ideja i inicijativa. Lohuis radi kroz različite saradnje, predaje design thinking i istraživačke metode u dizajnu i Amsterdamskoj Gimnaziji (HvA), nastupa kao “live slikar” i član je odbora nekoliko holandskih kulturnih fondacija. Radi sa kolektivom YD/ od 2002. godine.

 

Predavanje naslovljeno Making Sense? će istraživati pitanje kako dizajn može doprineti rešavanju zahtevnih problema sa kojima se suočavaju društvo i pojedinci. Kratko putovanje kroz skoriju prošlost naglih promena u holandskom društvu, kao i razvoja kolektiva Young Designers zajedno sa njima. Predavanje će se osvrnuti i na trenutnu ekonomsku krizu, koja kreira velike, nove izazove za polje dizajna.

 

Predavanje Making Sense? Dennisa Lohuisa biće održano u Novoj Iskri u petak, 6. juna sa početkom u 17 h. Ulaz je slobodan, a program je sastavni deo ovogodišnjeg Mikser Festivala, koji je omogućio gostovanje holandskog kolektiva Young Designers u Beogradu.