Završetak seminara Đorđa Krivokapića

25 Apr 2013

Seminar iz domena kreativnog preduzetništva, intelektualne svojine i adiminstracije ove nedelje se završava u dizajn inkubatoru Nova Iskra.

 

U cilju pružanja podrške mladim dizajnerim i kreativcima u različitim segmentima njihovog profesionalnog delovanja, dizajn inkubator Nova Iskra predstavlja seminar koji je posvećen praktičnim aspektima preduzetništva, sa specijalnim fokusom na pravne okvire i administrativne forme, ali i specifičnosti delovanja u okvirima digitalnih platformi. 

 

Đorđe Krivokapić tokom aprila drži seminar naslovljen "Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri". Seminar je prvenstveno namenjen mladim "vizuelnim“ kreativcima (industrijski dizajneri, grafički dizajneri, arhitekte, 3D modelari…), ali i drugim stvaraocima koji tokom rada kreiraju različite proizvode uma koje dalje plasiraju na tržište. Seminar najpre treba da im omogući da razumeju na koji način kroz zaštitu sopstvenih ideja i kreacija mogu da steknu komparativnu prednost na tržištu kako u odnosu na konkurenciju tako i u odnosu na poslovne partnere.

 

Đorđe Krivokapić radi kao asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu (FON) gde izvodi nastavu na predmetima "Poslovno pravo" i "Pravne osnove informacionih sistema". Pre angažovanja na FON-u Đorđe je radio u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić, stekao diplomu Master of Laws na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pittsburgh-u (USA) i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno u fazi izrade doktorske disertacije na temu "Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta“. Đorđev istraživački i profesionalni fokus predstavlja intersekcija prava i tehnologije i naročito način na koji digitalno okruženje vrši uticaj na promenu celokupnog društva.

 

Drugi i završni deo seminara biće biti održan u četvrtak, 25. aprila, sa početkom u 17.30 časovaUlaz je slobodan.