Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Suzi Vitezica

Advokatica

Suzi Vitezica je advokat u Odvjetničkom društvu Hraste & Partneri i Hrvatskoj autorskoj agenciji. Specijalista je u područiju zakona o intelektualnoj svojini. Glavni je advokat za patente u TANA patenti d.o.o. gde obuhvata sve aspekte patentnog prava (savetovanje klijenata, parnice, procesuiranje patenata, zaštita i provera prava na patente, povrede patenata, licenciranje i ugovaranje u celini). Upisana je u registar ovlašćenih zastupnika Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kao advokat za patente i zaštitne znakove, a advokat je i u području Evropskih patenata. Članica je Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske udruge odvjetnika za patente i zaštitne znakove (zamenik predsednika), AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) i INTA (International Trademark Association).