Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Tamara Pešić

Dizajnerka

Rođena je 1988. godine, a osnovne akademske studije završila je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Radi u domenu tipografije, dizajna, ilustracije i grafike, a prethodnom periodu je radila u kompaniji AURA na poziciji art direktora. Trenutno radi kao senior designer u agenciji Coba&Associates.