Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Toni Prug

Socioekonomski analitičar

Toni Prug je doktorirao na Queen Mary, University of London na promišljanju promena države i ekonomije u svrhu širenja egalitarne i participatorne proizvodnje i alokacije. Istražuje specifičnosti društvenih formi proizvodnje i njihovog uticaja na razvoj.