Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Predstavljamo vam kolekciju online izvora za učenje koji su izvedeni iz naših edukativnih formata, projekata i aktivnosti. Pozivamo vas da se vraćate na ovu stranicu, gde ćemo redovno postavljati nove sadržaje.

Sretno učenje!

Počni sa učenjem

Radio emisija 2: Društvena reprodukcija

KOMONIFIKACIJA 2 – emisija o realnim utopijama, emitovana je na Radioaparatu 22.11.2017.
Ovaj radio program namenjen je svima koje muče svakodnevni ekonomski problemi i koji žele da čuju nešto više o mogućnostima da se oni na alternativan način adresiraju. Urednici emisije Miloš Kovačević i Aleksandar Elezović razgovaraju o zajedničkim dobrima i oblicima organizovanja koji daju uspešne rezultate kada je u pitanju upravljanje zajedničkim resursimana i, zajedno sa gostima, predstaviće različita terorijske pristupe i praktična rešenja unutar okvira commons-a.

Trajanje

01:00:00

Jezik

Srpski

Webinar / Look Who’s Working

Ovaj video je nastao tokom European Creative Hubs Foruma – How Work Works, 24. septembra u Beogradu. Video predstavlja Paula Bourna i njegovu dinamičnu sesiju umrežavanja učesnika foruma na samoj završnici programa.

Predavač

Paul Bourne

Trajanje

01:44:11

Jezik

Engleski

Webinar / From inside to outside and back

Ovaj video je nastao tokom svečanog otvaranja European Creative Hubs Foruma – How Work Works, 22. septembra u Beogradu. Ova sesija pod naslovom – Hyper Island Meets Fabrica – predstavlja predavanje Sema Barona iz Fabrike (Fabrica), gde je predstavio aktivnosti i programe ovog poznatog italijanskog instituta za dizajn i edukaciju.

Predavač

Sam Baron

Trajanje

00:55:25

Jezik

Engleski

Webinar / From Hierarchies to #Hashtags

Ovaj video je nastao tokom svečanog otvaranja European Creative Hubs Foruma – How Work Works, 22. septembra u Beogradu. Ova sesija pod naslovom – Hyper Island Meets Fabrica – predstavlja uvodno predavanje Džona Barnsa iz Hyper Island-a, gde je istraživao na koji način kreativnost utiče na naš rad. 

Predavač

Jon Barnes

Trajanje

00:50:23

Jezik

Engleski

Webinar / Limits of creativity in a world of changing

Ovaj video je nastao za vreme prvog European Creative Hubs foruma – How Work Works, organizovanog 23. septembra 2016. godine. U pitanju je snimak predavanja profesora Jovana Čekića koji je govorio o granicama kreativnosti u svetu koji se neprestano menja. Predavanje je realizovano tokom drugog dana foruma pred više od sto učesnika konferencije.

Predavač

Jovan Čekić

Trajanje

01:00:34

Jezik

Engleski

12 INOVACIJA ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST

Ova publikacija predstavlja 12 inovativnih rešenja za održivu budućnost koja su nastala u okviru NIS Kreativnog kampa realizovanog 2015. godine u Mokrin House na kojem su učestvovali mladi kreativci, inovatori i dizajneri. Ovaj kamp im je pružio priliku da uz stručnu i mentorsku podršku promišljaju i razvijaju koncepte iz domena energetske efikasnosti i održivog razvoja, pod kreativnim vođstvom tima Dizajn inkubatora Nova Iskra i uz učešće istaknutih mentora iz polja strateškog dizajna i novih tehnologija iz Srbije i Slovenije.

 

Jezik

Srpski

U RASKORAKU

Publikacija koja predstvalja program i učesnike drugog ciklusa Nelt edukativnog programa, kao i koncept neformalnog obrazovanja uopšte. NELT edukativni program je inicijativa bazirana na uverenju da važan segment u obrazovanju mladih predstavlja upoznavanje i rad sa isktaknutim profesionalcima različitih profila, timski rad i direktno iskustvo intersektorske saradnje i mentorskog rada. Program se realizuje u saradnji sa kompanijom Nelt i Galerijom 12 HUB.

Jezik

Srpski

HOW WORK WORKS : An inventory of effects

Publikacija How Work Works: An inventory of effects, objavljena je povodom međunarodne konferencije How Work Works u okviru projekta European Creative Hubs Networku, i kojoj se nalazi sedam kritičkih tekstova autora iz Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država koji se bave savremenim promenama u polju rada, kao i vizuelni prilozi beogradskog umetnika Dušana Rajića.

Jezik

Engleski

Webinar / RAZVOJ PUBLIKE 6

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, koji je bio namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, predstavljamo webinare koji su nastali kao rezultat ovog programa. Pogledajte predavanje Nede Šorak Krndije o metodama kreiranja uspešnih strategija digitalne komunikacije i promocije sadržaja i programa.

Trajanje

01:33:25

Jezik

Srpski

Webinar / RAZVOJ PUBLIKE 5

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, koji je bio namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, predstavljamo webinare koji su nastali kao rezultat ovog programa. Pogledajte predavanje Aleksandra Ninković Tašić o procesu kreiranja jedne od najposećenijih izložbi u poslednjih deset godina posvećenoj Mihajlu Pupinu u Istorijskom muzeju Srbije.

Trajanje

00:21:03

Jezik

Srpski

Webinar / RAZVOJ PUBLIKE 4

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, koji je bio namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, predstavljamo webinare koji su nastali kao rezultat ovog programa. Pogledajte predavanje Ljiljane Ilić iz Centra za promociju nauke o strategijama komunikacije ove institucije i njenih programskih aktivnosti.

Predavač

Ljiljana Ilić

Trajanje

00:18:52

Jezik

Srpski

Webinar / RAZVOJ PUBLIKE 3

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, koji je bio namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, predstavljamo webinare koji su nastali kao rezultat ovog programa. Pogledajte predavanje Slobodana Jovanovića Cobe (Coba&Associates) o inovativnim rešenjima u dizajnu kada je u pitanju promocija novih programa i servisa u kulturi.

Trajanje

00:44:22

Jezik

Srpski

Webinar / RAZVOJ PUBLIKE 2

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, koji je bio namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, predstavljamo webinare koji su nastali kao rezultat ovog programa. Pogledajte predavanje Relje Derete o alternativnim kanali komunikacije i kreativnim konceptima za privlačenje nove i zadržavanje stare publike.

Predavač

Relja Dereta

Trajanje

00:45:20

Jezik

Srpski

Webinar / RAZVOJ PUBLIKE 1

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, koji je bio namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, predstavljamo webinare koji su nastali kao rezultat ovog programa. Pogledajte predavanje Nane Radenković o novim trendovima kada je u pitanju upravljanje procesima, projektima i timovima.

Predavač

Nana Radenković

Trajanje

00:43:45

Jezik

Srpski

Radio emisija 1: Razbijanje mita o tragediji zajedničkog dobra i uvod u ideju commons-a

KOMONIFIKACIJA 1 – emisija o realnim utopijama emitovana je na Radioaparatu 08.11.2017.

Ovaj radio program namenjen je svima koje muče svakodnevni ekonomski problemi i koji žele da čuju nešto više o mogućnostima da se oni na alternativan način adresiraju. Urednici emisije Miloš Kovačević i Aleksandar Elezović razgovaraju o zajedničkim dobrima i oblicima organizovanja koji daju uspešne rezultate kada je u pitanju upravljanje zajedničkim resursimana i, zajedno sa gostima, predstaviće različita terorijske pristupe i praktična rešenja unutar okvira commons-a.

Trajanje

01:03:00

Jezik

Srpski