Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Uroš Krčadinac

Multimedijalni umetnik

Rođen je u Pančevu 1984. godine. U svom radu nastoji da poveže iskustva iz oblasti računarskih nauka, vizuelnih umetnosti, književnosti, animacije i interaktivnog dizajna. Kao predavač na Odseku za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, rukovodi predmetima Programiranje za umetnike i dizajnere i Interaktivni dizajn. U procesu je odbrane doktorata na Beogradskom univerzitetu (FON, Laboratorija za primenjenu veštačku inteligenciju), gde je diplomirao kao student generacije. Koautor je, koizdavač, dizajner i ilustrator knjige Bantustan, infografičkog putopisa-romana o tromesečnom putovanju kroz Afriku. Takođe radi kao stručni saradnik na Dizajn seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica. Urošev rad priznali su međunarodni umetnički festivali i naučne konferencije poput američke International Digital Media and Arts Association, kao i naučni časopisi poput IEEE Transactions on Affective Computing i IEEE Transaction on Human-Machine Systems.