Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Veljko Vasić

Preduzetnik

Veljko je rođen 1988. godine u Beogradu i završio je Master studije na Fakultetu organizaconih nauka, Odsek za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima. Sarađivao je sa kompanijom ComTrade, u okviru koje se bavio prodajom i prezentiranjem softverskih projekata. 2010. godine osnovao je kompaniju Elite Web Solutions, a od marta 2012. godine kompanija je postala deo CreITive grupe. Predsednik je Centra za razvoj i edukaciju IT i marketing stručnjaka. U poslednje tri godine učestvovao je na brojnim konferencijama iz domena IT-a, startup fondova, socijalnih inovacija i liderstva.