Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Vladimir Maruna

Programer/Menadžer

Vladimir Maruna je rođen 1965. godine, već više od 20 godina radi kao vođa značajnih projekata iz domena IT-a. Pored razvoja sopstvene kompanije MD&Profy, koja je realizovala niz velikih, infrastrukturnih projekata iz domena izgradnje informacionih sistema. MD&PROFY je kompanija koja se bavi sistem integracijom i usmerena je ka naprednim korisnicima specijalizovana za oblast Data Warehouse i Business Intelligence sistema. Maruna je aktivan i kao konsultant za značajne svetske kompanije, kao što su Sybase (za EMEA region), Raiffeisen, Turkcell, ING ili SAP Walldorf. Pored toga, predavao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu.

 

MD&Profy je radio na sistemskim rešenjima za poresku upravu i Ministarstvo finansija u Srbiji, pored niza drugih projekata za domaće i strane klijente, iz domena zdravstva, telekomunikacija, vojske i policije. Ima bogato iskustvo u tehnologijama kao što su VCG BPTF, (R)UP, TOGAF, DODAF, EAF, Zachman, kao i veliko iskustvo u domenu menadžmenta relacionih sistema databaza, kao što su Sybase ASA, ASE and IQ, Microsoft SQL and Microsoft Access, IBM DB2, MySQL, Interbase, Informix ili  Ingres. Radio je u raznolikim okruženjima za modelovanje, uključujući IBM Rational Suite, Sybase PowerDesigner, CA ERWin and BPWin, Sparx Enterprise Architect, a i sam je radio na razvoju Models Unite za Sybase.