Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

ZAJEDNIČKO.ORG

zajedničko.org je mreža organizacija, inicijativa i pojedinaca koji se u svom radu bave izučavanjem, očuvanjem i unapređenjem društvenog dobra u pravnom, ekonomskom i organizacionom smislu kroz istraživanje, javno zagovaranje i razvoj javnih politika kao i različite obrazovne i informativne programe.

1 Sep

Datum početka

1/09/2017

Lokacija

RAZNE

30 Apr

Datum završetka

30/04/2018

Predavač

/

Trajanje

6 meseci

Jezik programa

Srpski

Programski slotovi

/

Kotizacija

Besplatno, po prijavi!

O čemu se radi?

Zajedničko.org je nastao kao rezultat specijalno dizajniranog edukativnog programa Nove Iskre pod nazivom Studije zajedničkog. Ove studije se bave analizom postojećih praksi i istraživanjem mogućih koncepata i rešenja za unapređenje procesa rada, proizvodnje, ali i života u zajednici, naročito onih koji se vode idejom opšteg ili zajedničkog dobra, odnosno COMMONS. Cilj Studija je da polaznicima približe šta danas znači raditi i živeti u skladu sa postulatima koji se vezuju za ideju commons-a, te da kroz specijalno dizajniran, intezivan, participativan, kolaborativan i interdisciplinaran program osnaži pojedince i kolektive da u svom procesu mišljenja i delanja uključe svest o opštem/zajedničkom dobru.

 

Mreža Zajedničko.org predstaviće kroz raznolike programske formate, the commons kao koristan koncept za regulaciju i upravljanje prirodnim dobrima pojavljuju to jest zajednička ili društvena dobra.

Kome je namenjeno?

Program je namenjen aktivistima, teoretičarima, građanima i svima onima koji su zainteresovani za opšte dobro.

Šta dobijam?

Društvenim dobrom van pritiska i tržišta i neoliberalne države upravlja zajednica; zajednica od njega ima koristi zadovoljavajući svoje zajedničke potrebe; takav zajednički resurs neguje za svoje dobro kao i za dobrobit budućih generacija. U osvit ovih promena koncept zajedničkog dobra se javlja kao moguć pravac razmišljanja kako da se sa ovim transformacijama nosimo. Cilj projekta je da ponovno uvede i istraži mogućnosti za primenu ovog koncepta i načine da se vodeći se idejom zajedničkog suočimo sa problemima koji nas okružuju.