Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Zorica Savičić

Arhitekta

Zorica Savičić je aktivna u poljima arhitekture, umetnosti, urbanog dizajna i edukacije od početka osamdesetih godina. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1985. godine, gde je kasnije radila kao asistent ili gostujući profesor. Takođe je predavala na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je blisko sarađivala sa profesorom Rankom Radovićem, kao i na Interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Tokom poslednjih dvadesetak godina, osvojila je brojne nagrade i priznanja na domaćim i međunarodnim konkursima, uključujući preko 10 prvih nagrada i brojna druga priznanja i otkupe. Kao član žirija, i sama je učestvovala u izboru laureata za nagradu "Ranko Radović", kao i u izboru najboljih rešenja na nekim od značajnih arhitektonskih ili urbanističkih konkursa u Srbiji. Tokom svoje profesionalne karijere, radila je u arhitektonskim biorima Investbiro, Energoprojekt HK (kao vodeći projektant) i Portart. Paralelno je sa brojnim saradnicima različitih generacija učestvovala na domaćim i međunarodnim konkursima, što je rezultiralo desetinama zapaženih arhitektonskih rešenja, uključujući rekonstrukciju pozorišta u Subotici ili tvrđave Kastel u Banja Luci. Projektovala je stambene komplekse, javne objekte, poslovne zgrade, pozorišta, muzeje i paviljone, kao i brojna enterijerska rešenja. Učestvovala je na konferencijama i stručnim skupovima u Švajcarskoj, Holandiji, SAD, Češkoj i čitavom regionu. 2013. godine preuzela je poziciju v.d. predsednika Društva arhitekakata Beograda, članica je Saveta Salona arhitekture i potpredsednica Centra za scenski dizajn pri OISTAT-u. Od prošle godine je i vanredni profesor na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend, gde predaje Enterijer javnih objekata i objekata kulture.