Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dizajner u rezidenturi 2018!

Nova Iskra najavljuje ovogodišnji Designer in Residence konkurs za jednomesečni rezidencijalni boravak u Marseju tokom novembra, za autore aktivne u domenu digitalnih umetnosti i dizajna interakcije.

7 Nov

Datum početka

7/11/2018

7 Dec

Datum završetka

7/12/2018

Predavač

/

Trajanje

1 mesec

Jezik programa

Engleski

Programski slotovi

/

Kotizacija

Besplatno po prijavi

Silabus Prijave su zatvorene

O čemu se radi?

Nova Iskra sa zadovoljstvom objavljuje ovogodišnji otvoreni poziv za Designer In Residence program – jednomesečni rezidencijalni boravak u Francuskoj, namenjen dizajnerima, umetnicima i drugim autorima koji su aktivni u domenu digitalne umetnosti i dizajna interakcije.

Razmena autora odvija se kroz platformu CREATE IN RESIDENCE, multidisciplinarni međunarodni program koji je 2014. godine inicirao Švedski institut, u saradnji sa Novom Iskrom, festivalom Krokodil i nizom partnerskih organizacija. Ove godine, među partnerima su ponovo i najveća švedska organizacija za podršku umetničke produkcije IASPISFrancuski institut u Srbiji i Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije, te AMI Dynamo i LFO/ZINC makerlab iz Marseja i Goethe Institut u Beogradu, kao i EUNIC mreža u Srbiji.

Rezidencijalni boravak srpskog autora u Marseju će biti realizovan u novembru 2018, dok će istovremeno Nova Iskra u Beogradu ugostiti po jednog dizajnera iz Švedske i Francuske, nakon gostovanja Andrea Pahla iz Nemačke tokom maja meseca.

Interdisciplinarni rad, pažljivo planiranje svakog od rezidencijalnih boravaka prema potrebama korisnika i specifičnosti organizacija koje će ih ugostiti, glavne su odlike ovog programa. Od 2014. godine, kroz program je prošlo više od 35 autora.

Kome je namenjeno?

Jednomesečni rezidencijalni boravak u Francuskoj namenjen je dizajnerima, umetnicima i drugim autorima koji su aktivni u domenu digitalne umetnosti i dizajna interakcije.

Šta dobijam?

Tokom proteklih godina, platforma DinR proširila je svoje delovanje sa Švedske i na druge zemlje, pa tako Nova Iskra objavljuje otvoreni poziv za  jednomesečni rezidencijalni boravak u Marseju. Ovogodišnji boravak u Marseju fokusiran je na domen digitalne umetnosti i dizajna interakcije. Gostujućeg autora iz Srbije će u periodu od 7. novembra do 7. decembra 2018. godine podržati dve lokalne organizacije, obe locirane u kreativnom centru Friche la Belle de Mai – DYNAMO inkubator i LFO/ZINC makerspace.

Pored toga, rezident iz Srbije će imati prilike da se predstavi u okviru program bijenala Chroniques (www.chronique-s.org) koje se tokom novembra odvija u Marseju i i gradu Aix-en-Provence, u okviru koga će biti predstavljene izložbe, audio-vizuelni nastupi, instalacije u javnom prostoru, konferencijski programi i prateći sajam. Koncept programa i dalje ostaje “open-end”, što znači da se od učesnika ne očekuje da svoju ideju u celini realizuju ili završe tokom svog boravka, već samo da vreme provedeno na rezidenciji iskoriste za razvoj projekata iz ovog domena.

Kako ću učiti?

Koncept programa i dalje ostaje “open-end”, što znači da se od učesnika ne očekuje da svoju ideju u celini realizuju ili završe tokom svog boravka, već samo da vreme provedeno na rezidenciji iskoriste za razvoj projekata iz ovog domena.

Troškovi puta, smeštaja i stipendije biće pokriveni, a autori će biti u obavezi da se uključe u programe lokalnih organizacija tokom svog boravka, kroz javne prezentacije, učešće i organizaciju radionica i, u ovom slučaju, uključivanje u program bijenala Chroniques.

Koordinator programa

Relja Bobić

relja@novaiskra.com

00 38 (0) 11 4051 897