Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
24 Januar 2018

European Creative Hubs Campus

EUROPEAN CREATIVE HUBS NETWORK najavljuje završni događaj projekta – European Creative Hubs CAMPUS namenjen liderima kreativnih habova, kulturnih i kreativnih organizacija, lokalnih vlasti i kreatora politika. European Creative Hubs Network (ECHN) je projekat sufinansiran od strane Evropske komisije, na čelu sa British Council-om i partnerima konzorcijuma Evropskih kreativnih habova – Bios iz Grčke, Addict iz Portugala, Betahaus iz Nemačke, Nova Iskra iz Srbije, Creative Edinburgh iz Velike Britanije, Factoria Cultural iz Španije, i European Business Network (EBN).

Partneri u okviru projekta sa velikim zadovoljstvom očekuju članove i prijatelje mreže na ovom finalnom događaju u Briselu koji će trajati tri dana od 24. do 26. januara 2018. godine. Domaćin događaja je LaVallee, kreativni hab iz Brisela.

European Creative Hubs Campus, koji organizuje i kurira British Council, ima za cilj da predstavi rezultate dvogodišnjeg projekta kroz povezivanje stečenog iskustva i znanja sa dosadašnjih radionica, foruma, peer-to-peer razmena i istraživanja. Takođe predstaviće se i rezultati Creative Hubs Barometer studija, kao i serija preporuka koje su posebno dizajnirane da podrže uticaj kreativnih habova na tržištu rada i pružanje socijalne zaštite i inkubacije.

Cilj događaja nije samo prikazivanje rezultata projekta, već i podizanje svesti o novootvorenoj ECHN mreži i budućim planovima za rast i uspeh u narednih 5 godina, kao i razgovori o potencijalnim budućim saradnjama i umrežavanju sa partnerima i kreatorima politika u svim sektorima.

ECHN nastoji da poboljša ekosistem koji podržava razvoj i rast kreativnog i kulturnog sektora, podstičući rast i delovanje kreativnih habova u Evropi, kroz stvaranje zajednica iskusnih lidera kreativnih habova iz različitih sektora širom Evrope i promovisanje habova kao inovativne modele za podsticaj i podršku kreativne ekonomije u Evropi.

#ECHNCampus #CreativeHubs